Конгрес визначив стан та завдання інформаційного суспільства в Україні

29-12-2013

25-26 жовтня 2012 року в м. Києві відбувся Міжнародний науковий конгрес «Інформаційне суспільство в Україні», організаторами якого виступили Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, Координаційний центр з упровадження економічних реформ, Українська асоціація фахівців інформаційних технологій, Інтернет Асоціація України, Український союз промисловців та підприємців, Асоціація підприємств інформаційних технологій України.

У Конгресі взяли участь представники уряду України, вищих навчальних закладів, установ, організацій та підприємств, посли іноземних держав в Україні, іноземні фахівці. Головна мета – обговорення сучасного стану інформаційно-комунікаційних технологій та перспектив участі України у світовому ІКТ-ринку.

В ході пленарного засідання учасники Конгресу обговорили сучасний стан інформаційно-комунікаційних технологій в Україні, місце України у глобальних світових процесах та можливі напрями розширення її участі у світовому ІКТ-ринку були висвітленні актуальні завдання держави щодо розбудови інформаційного суспільства та потреби у взаємодії з бізнесом для її втілення.

Бота конгресу була розподілена на 5 секцій: «Державна політика у сфері розвитку ІКТ та інформаційного суспільства в Україні», «Партнерство «Відкритий Уряд», «ІКТ – інфраструктура», «Е-урядування: проблеми, досягнення», «Розвиток індустрії ІКТ. Взаємодія держави та бізнесу».

Бота секції «ІКТ-інфраструктура» розпочалась з доповіді Івана Пєтухова, Віце-президента УСПП – члена Правління ІнАУ. В доповіді було акцентовано увагу присутніх на темі сучасного стану сектору ІКТ і тенденціях розвитку в Україні у майбутньому. «Розвиток ІКТ-індустрії є одним з найважливіших напрямків національного та економічного розвитку будь-якої країни», – наголошував доповідач, приводячи у приклад данні Держкомстату щодо динаміки змін показників сфери інформатизації України, адже на сьогодення частка доходів ринку зв’язку вже складає 4,6 % від ВВП і продовжує зростати. Проте є і мала негативних факторів, що створюють перепони для інтенсивного розвитку ІКТ, наприклад, недотримання існуючих нормативних актів, пов’язаних з регулюванням ІКТ, та створення нових «вредоностных» законопроектів, що протидіятимуть розвитку ІТК-індустрії. Серед их – законопроект «Про створення Фонду універсальних послуг», законопроект № 9665 «Про запобігання користуванню терміналами, законність ввезення яких на територію України не підтверждена», законопроект № 10620 про введення збору з телекомунікаційних операторів та провайдерів на розвиток кінематографа.

В виступі Владислава Радиша, директора «Майкрософт» по роботі з державними організаціями, говорилося про необхідність при формуванні пропозицій України щодо змін до Регламенту міжнародного електрозв’язку збереження рівного багатостороннього підходу до управління Інтернетом, попередження спроб необґрунтованого надлишкового регулювання на міжнародному рівні задля запобігання протекціонізму і дискримінації за територіальним, галузевим або політичним принципом, уникнення появи та регулювання ставок щодо обміну інтернет-трафіком, збереження комерційних механізмів надання міжнародних телекомунікаційних послуг на основі розробки двосторонніх моделей комерційного взаємодії .

На все ще існуючу делему «цифрового розриву» Інтернет-проникнення в Україні та шляхи її ліквідації було приділено увагу у доповіді Володимира Куковського, Виконавчого директора ІнАУ. Було запропоновано задля збільшення показників інтернет-проникнення в Україні замість прийняття закону про «Фонд загальнодоступних телекомунікаційних послуг» прийняти закон про переведення на електронний документообіг всіх державних установ та органів місцевого самоврядування України протягом 2012-2015 років, що стимулює отримання послуг та інформації від органів влади громадянами дистанційно за допомогою Інтернету, позитивно вплине на затребуваність послуг Інтернет та зменшить бюджетні витрати.

У доповіді Олега Льовкіна, помічника Голови комісії УСПП з питань науки та ІТ, було звернено увагу на делему збільшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій та запропоновано звернутися до влади з проханняму втрутитися у ситуацію та відреагувати на збільшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій, забезпечити хід розслідуванням наявних правопорушень, скоєних органами місцевого самоврядування та відповідними комунальними підприємствами, сприяти відміні всіх рішень органів місцевого самоврядування щодо телекомунікаційних мереж стосовно передачі повноважень щодо збору оплати з операторів та провайдерів телекомунікацій підприємствам на безальтернативній основі, прийнятих без погодження з органами Антимонопольного комітету України.

Тетяна Нанаєва, представник компанії «Інтел», звернула увагу на необхідність створення Національного плану розвитку широкосмугового доступу до Інтернету в Україні для забезпечення рівних можливостей доступу до інформації, Е-послуг (включаючи Е-уряд), для всіх громадян в країні та пришвидшення процесів переходу до інформаційного суспільства в Україні.

Підсумовуючи боту Конгресу та враховуючи важливість і актуальність розглянутих питань, варто зробити висновки, що представлені доповіді всіх учасників дали новий поштовх до рішучих дій, спрямованих у напрямок подальшого інтенсивного розвитку ІКТ-інфраструктури України.

Матеріали доповідей розміщені здесь.

Фотогалерея

Похожие статьи: